Coaching
De term coaching kent een heel breed scala aan specialisten die elk hun eigen visie hebben op wat coaching nu eigenlijk is en hoe dit proces vormgegeven zou moeten worden.

Onze coaching vaardigheden
zijn vooral gericht op ontwikkelingsprocessen binnen kleine organisaties, kleine groepen mensen of individuen.

Soms is het moeilijk te aanvaarden waarom zaken anders moeten als dat ze in het hier en nu plaatsvinden. In plaats van mensen te overtuigen van de verandering is het beter om mensen te ontwikkelen om de verandering te dragen en, eventueel, mee tot stand te laten komen. Dit zorgt voor draagvlak en werkt weerstand verlagend.
De coaching filosofie van Dennis Houkes
Mijn ervaring alsmede mijn opleidingen hebben mij gevormd tot een coach die goed om kan gaan met weerstanden en die verandering ziet als een noodzakelijke ontwikkeling in plaats van een aantasting van de integriteit van het individu.

Mijn filosofie luidt dan ook:

"Veranderen is voor anderen
Ontwikkelen is ikke"


Ik lever maatwerk in het door u voorgestelde ontwikkelingsproces en werk niet volgens vaste formats of coaching principes. Workshops kunnen dan ook deel uitmaken van het coaching proces teneinde de gewenste ontwikkeling te bewerkstelligen.