Onze partners
MfN-register voor mediators. Het MfN-register is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.
MC Consultants B.V. verzorgt de door het Nederlands Mediation Instituut erkende Basisopleiding tot NMI Registermediator, de specialistische vervolgopleiding tot NMI Familiemediatoren tevens de door de ST!R erkende Opleiding tot Coach.
MEER INFO
MEER INFO
2MKB BV - operationele business support op het gebied van vormgeving, websites, content management, social media, onderhoud, beheer & training, marketing, communicatie & evenementen
MEER INFO