Heldere tarieven
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan de overheid u subsidie verlenen. De hoogte van uw inkomen of vermogen bepaalt of u recht heeft op een zogenaamde toevoeging. Wij verzorgen het aanvragen van deze subsidie bij de Raad voor Rechtsbijstand voor u.

Indien u niet in aanmerking komt voor een toevoeging hanteren wij onderstaande tarieven:

Bij mediation is het gebruikelijk dat u de kosten voor de mediation deelt: in de praktijk betekent dit dat u 70 euro exclusief 21% BTW per persoon per uur betaald of indien u gebruik wenst te maken van het “fixed price” pakket: 562,50 euro exclusief 21% BTW per persoon voor maximaal 5 sessies.


Goed om te weten
De genoemde tarieven zijn inclusief het opstellen van de benodigde documenten.

Gratis intakegesprek
Wij bieden u de mogelijkheid tot een gratis intakegesprek.

Wat zit er in en wat kan er bij komen
Wat is er in de prijs inbegrepen:
 • Opstellen vaststellingsovereenkomst.
In het geval van een echtscheidingsmediation:
 • Opstellen echtscheidingsconvenant
 • Omgangsregeling
 • Ouderschapsplan
 • Standaard alimentatieregeling
 • Standaard vermogensopstelling

Indien u gebruik maakt van ons kantoor te Brunssum dan zijn verder inbegrepen:
 • Huur mediationruimte
 • Koffie/ thee
 • Frisdrank

Mogelijke bijkomende kosten:

 • Reiskosten mediator (indien u geen gebruik maakt van ons kantoor te Brunssum).
 • Huur mediationruimte (indien u geen gebruik maakt van ons kantoor te Brunssum).
 • Mocht u er tijdens de mediation voor kiezen om advies in te winnen bij een onafhankelijke derde of specialist, dan zijn deze kosten voor uw rekening.

Om uw echtscheiding officieel te maken...
dienen alle opgestelde documenten door een advocaat ingediend te worden bij de rechtbank.

In samenwerking met Bergmans & Partners advocaten in Sittard, kunnen wij de verdere afhandeling van uw echtscheiding voor u organiseren, te weten:
 • Juridische toetsing echtscheidingsdocumenten.
 • Opstellen verzoekschrift.
 • Opstellen en ondertekening akte van berusting.
 • Inschrijven echtscheiding bij de gemeentelijke registers.
De kosten voor bovenstaand zijn 275 euro excl. btw (dit tarief is alleen van toepassing via verwijzing door Houkes Consulting). Houd u verder rekening met de bijkomende griffiekosten a 282 euro.

mediation ruimte in Brunssum